Zorg op maat

 Activiteiten worden steeds aangepast aan de mogelijkheden van de cliënten, ze kunnen actief of passief meedoen. Ook 'kijken naar ...' en 'genieten van ...' maakt deel uit van een leuk en ontspannend dagprogramma.

► Door mijn jarenlange ervaring heb ik leren gericht zoeken naar activiteiten ‘op maat’. Elke taak kan onderverdeeld worden in verschillende kleine deeltaken waar cliënten een rol in kunnen spelen. Met geduld, een laag tempo, veel structuur en herhaling, kunnen ook mensen met een hogere ondersteuningsnood, handelingen op de boerderij aanleren.

► Doorheen de accommodatie zal er toekomst gericht veel gewerkt worden met visuele ondersteuning zoals picto’s, foto’s en educatieve infoborden, ook het gebruik van ‘smog’ is mogelijk.